KlippanSläp är medlem i Släpvagnsbranschens Riksförbund.